logo.png

Vi giver det smukke spil tid, ord og perspektiv. 
Vi ønsker at skabe scenen for den store fodboldoplevelse.
Skabt af dig og af os.

Tæt dialog mellem bredde og elite efterlyses

Tæt dialog mellem bredde og elite efterlyses

Debatindlæg: Vi er nødt til at diskutere, hvordan vi får skabt et tættere samarbejde i dansk fodbold, som kan dæmme op for, at økonomiske interesser overstiger hensynet til den enkelte spiller og fodboldens sammenhængskraft.

Af Jesper Gradert, næstformand i DBU København og Dan Pedersen, kommunikationskonsulent i DBU København

Dansk fodbold står midt i en forandringstid, hvor flere og flere professionelle klubber overtages af forretningsfolk eller selskaber, der ser fodbolden som et interessant og lukrativt forretningsområde. De nævner alle talentudvikling, som et centralt led i deres forretningsstrategi, formentlig fordi salg af 16-17-årige talenter i dag giver mulighed for betydelige afkast.

Det ses også i Danmark, hvor transfersummerne for ungdomsspillere er steget voldsomt. Se blot på Christian Rasmussen (16) og Viktor Jensen (17), som begge er skiftet fra henholdsvis FC Nordsjælland og FC København til Ajax Amsterdam. De to ungdomsspillere er blandt de største salg i dansk klubfodbold det seneste år med en samlet pris på op mod 50 millioner kr. ifølge danske medier.

Store salg, som har en afsmittende effekt på rekrutteringen i dansk  børnefodbold, hvor klubberne er blevet langt mere opmærksomme på at hente spillerne tidligt, hvis de skal sikre sig en andel i de lukrative transfersummer.

Børnefodbolden har historisk set været “overladt” til bredden og foreningslivet, hvilket også er kommet til udtryk ved DBU’s “Holdninger og Handlinger”, men den store satsning på talentudvikling i de professionelle klubber har betydet, at de i dag har langt større interesse for udviklingen af de yngste spillere.

Det har i mange henseender medført en professionalisering af både ledelse og træning – ikke kun i forhold til den enkelte (børne)spiller, men også for hele grundtanken omkring børnetræning i dansk fodbold. Der er langt større fokus på trænerrollen og evidensbaserede træningsmodeller, hvilket har været positivt for fodbolden som helhed. Bliver det gjort på den rigtige måde, siver erfaringerne og ideerne nedad til gavn for andre klubber og spillere, som ikke lige er indenfor i varmen hos de største klubber.

I bedste fald kan det løfte børnefodbolden helt generelt, hvis man finder en fælles retning for spiller- og talentudviklingen i dansk fodbold.

Men som med al forandring er der også risici forbundet med den retning, vi ser i dag. Det er meget andet end forenings- og fællesskabsværdier, som er styrende i en professionel fodboldklub, hvor ejerkredsen opstiller økonomiske målsætninger, og hvor der lægges et mere eller mindre bevidst pres på virksomhedens ansatte for at levere resultater. Et pres som i yderste konsekvens kan føre til ’børnefiskeri’, fordi professionelle scouts skal levere resultater (nye talenter), som i sidste ende kan sælges og sikre overskud på bundlinjen.

Her kan man stille spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt, at børn rekrutteres til elitemiljøer for at forfølge en marginal mulighed for at blive professionelle. Velvidende at forskning på området peger på, at der er stor usikkerhed forbundet med talentidentificering i børnefodbolden. Risikoen er, at vi professionaliserer en fritidsinteresse og skaber falske forhåbninger hos børn i stedet for at arbejde med udviklingen af talentmiljøer i et bredere perspektiv.

FB Anlæg FodboldHI3Q9423.jpg

En anke kunne være, at vi så ikke giver de mest talentfulde og motiverede børn muligheden for at træne ekstra, præstere og forfølge deres drøm. Her må svaret være, at når det nu er så svært at spå om, hvem af de 10-årige, som går hele vejen, så er det i alles interesse, at fokus på bedre træning bredes ud, og at klubskifter kun sker på baggrund af fornuftbaserede vurderinger, hvori klubberne, forældrene og spillerne inddrages tæt.

Og det er her, at vi opfordrer til at hele dansk fodbold tager handsken op. DBU Bredde og Divisionsforeningen skal sikre, at vi formår at imødekomme disse udfordringer til gavn for både bredden, eliten og i sidste ende de børn, som går til fodbold.

For kun gennem samarbejdet sikres, at de modsatrettede hensyn afvejes og bøjes mod hinanden, således at vi opnår de bedste løsninger for dansk fodbold.  ­

Mediano EL: Optakt til Europa League-finalen

Mediano EL: Optakt til Europa League-finalen

Mediano Serie A: Den store afrunding på Serie A-sæsonen

Mediano Serie A: Den store afrunding på Serie A-sæsonen